Eslint-regler

2017-02-20 av Sigurd Gartmann

Vi prøver å ha et minimalt sett av Eslint-regler, samtidig som vi baserer oss på Airbnbs regelsett. Det betyr motsetninger, men akkurat nå er regelsettet vårt definert slik:

{
  "parser": "babel-eslint",
  "extends": "airbnb",
  "rules": {
    "arrow-body-style": ["error", "always"],
    "brace-style": [ 2, "stroustrup", {
      "allowSingleLine": true
    }],
    "indent": [ 2, 4, {"SwitchCase": 1} ],
    "max-len": 1,
    "no-underscore-dangle": ["error", {
      "allow": [
        "_id",
        "_type",
        "_json",
        "__INITIAL_STATE__"
      ]
    }],
    "no-unused-vars": [ 1, {
      "vars": "all",
      "args": "after-used",
      "argsIgnorePattern": "req|res|next"
    }],
    "quotes": [ 2, "single"],
    "react/forbid-prop-types": 0,
    "react/jsx-filename-extension": [2, {
      "extensions": [".js", ".jsx"]
    }],
    "react/jsx-indent": [2, 4],
    "react/jsx-indent-props": [2, 4],
    "react/prefer-stateless-function": 0,
    "react/require-default-props": 0,
  },
}

Vi håper å lage en pakke for å forenkle vår definisjon av hvordan koden ser ut. Men det får bli en annen gang.