flex-basis på ios9

2017-04-10 av Sigurd Gartmann

Det ser ut som flex-basis ikke bør være noe annet enn auto eller andre former for full bredde når flex-direction: column. Hvis denne for eksempel er satt til 25 % fordi elementet skal ta 25 % av bredden for desktop med flex-direction: row, og du ikke har endret flex-basis, så vil dette føre til at elementene legger seg oppå hverandre.

Dette ser ut til å gjelde Chrome og Safari på IOS9. Ikke IOS8, eller andre operativsystemer. For eksempel vil flex-basis 25% likevel gjøre at elementet fyller hele bredden når flex-direction: column, for alle andre.

Det er kanskje bedre å rendre mobilversjonene først, og så endre for større skjermer med media-query, enn motsatt. Men det er sikkert merkelige problemer da også.