Når RelayQL-fragmenter ikke er kompilert

2016-12-28 av Sigurd Gartmann

Du får for eksempel feilmeldinga:

Invariant Violation: RelayQL: Unexpected invocation at runtime. Either the Babel transform was not set up, or it failed to identify this call site. Make sure it is being used verbatim as Relay.QL.

Hvis du nettopp har sjekket ut kode, og dette er første gang du kjører, må du bygge prosjektet fra bunnen, f.eks med webpack. Det er også mulig å lagre alle filene på nytt og la nodemon plukke opp endringene og bygge prosjektet på nytt.