Samklang: eslint, jsx og vim

2015-11-24 av Sigurd Gartmann

Vi er nå samkjørt, og har lagt inn en .eslintrc i prosjektet. Denne er veldig lik det som er vanlig for React-prosjekter, og vi håper den vil fortsette å være det.

I dette prosjektet lar vi også filer med jsx-syntaks får js-ending, siden Babel oversetter innholdet uansett.

Vi finner stadig filer som er tomme. For eksempel testing. Men det kommer nok når innlogging er på plass, og der har vi såvidt startet.

Men vi har i alle fall de samme syntakskravene, nå som vi har satt opp Eslint likt.