Samklang: Fungerende socket.io

2015-12-18 av Sigurd Gartmann

Det ser nå ut som Socketio fungerer fint. MED autentisering.

Underveis har vi lagt ut ny versjon av Libby (2.3.0), med en ny sessionConfig som er nyttig om man skulle trenge session-parametre, f.eks til Passport-Socketio.

Vi starta med å se hvilke events som gikk mellom klienten og tjeneren når vi åpna eksempelsida, og så at vi at vi egentlig bare bryr oss om connect og disconnect nå i første omgang. Vi lot en React-Actions-fil stå for sending og mottak på klientsida, og la til en variabel wsconnected i en React-Store-fil. Denne variabelen avgjorde om vi viste "ON" eller "OFF" på eksempelsida vår. Det var så en smal sak å utstyre eksempelsida med en teller i tillegg, som viste hvor mange klienter som var tilkobla ved at vi broadcaster med io.emit(). Og til slutt å dra inn Passport-Socketio var overraskende enkelt, med den nevnte endringa vår i Libby.

Snasent å få tilgang på brukerinfo i Socketio-koden så enkelt.