Personvernerklæring

Brukere som ikke logger inn

Nettstedet samler ikke brukere eller bruk av siden, men nettrafikk på tjeneren (Nginx) logges uten å kobles mot brukere i tjenerlogger.

Brukere som logger inn

Fra brukere som logger inn via tredjepart (Facebook, etc) lagrer vi navn, epostadresse, og id mot tredjepartstjeneste. Dette lagres kun for brukeradministrering og tilgangskontroll til adminsider, og denne informasjonen lagres ikke sammen med bruksdata i logger. Informasjonskapsler (cookies) brukes til å holde på informasjon for å gjenkjenne brukere.

Når brukere logger inn via tredjepart, kan tredjepart logge informasjon om dette, og det er utenfor vår kontroll hva tredjepart bruker denne informasjonen til.

Analyseverktøy

Vi bruker ikke analyseverktøy.

Teknisk løsning

Vi drifter våre tjenester selv hos Digital Ocean. All trafikk går kryptert mellom nettleser og tjener.