Sletting eller uthenting av data

Kontakt oss på epost for å få slettet data om deg. Om du ikke har logget inn er det heller ikke noe å slette.

Du kan også kontakte oss på epost for å få hentet ut all informasjon vi har om deg.