Strekmann

Samklang: eslint, jsx og vim

2015-11-24 av Sigurd Gartmann

Vi er nå samkjørt, og har lagt inn en .eslintrc i prosjektet. Denne er veldig lik det som er vanlig for React-prosjekter, og vi håper den vil fortsette å være det.

I dette prosjektet lar vi også filer med jsx-syntaks får js-ending, siden Babel oversetter innholdet uansett.

Vi finner stadig filer som er tomme. For eksempel testing. Men det kommer nok når innlogging er på plass, og der har vi såvidt startet.

Men vi har i alle fall de samme syntakskravene, nå som vi har satt opp Eslint likt.

Les mer…

Importing the default module from es2015 into old code

2015-11-19 av Sigurd Gartmann

Javascript es2015 has nice import and export statements. But if you need to import the "default" module from a file using es2015 into an older file not using it, you need to append ".default" in the require statement.

var somethingNew = require("./newModule").default

Les mer…