Strekmann

Når Relay ikke kan lage clientMutationId

2016-12-30 av Sigurd Gartmann

Vi er inne i en serie av feilmeldinger fra Relay som ikke alltid er like enkle å forstå seg på. Nå skal vi se hva Relay egentlig klager på når den sier at den ikke kan lage en clientMutationId:

Cannot set property 'clientMutationId' of undefined

Eller:

Cannot create property 'clientMutationId' on string '[…]'

Les mer…

Pakke svgo mangler configfil med Yarn

2016-12-28 av Sigurd Gartmann

Når du tar i bruk Yarn, feiler plutselig Svgo med at fila .svgo.yml mangler:

Module build failed: Error: ENOENT: no such file or directory, open '[…]/node_modules/svgo/lib/svgo/../../.svgo.yml'

Les mer…

Når RelayQL-fragmenter ikke er kompilert

2016-12-28 av Sigurd Gartmann

Du får for eksempel feilmeldinga:

Invariant Violation: RelayQL: Unexpected invocation at runtime. Either the Babel transform was not set up, or it failed to identify this call site. Make sure it is being used verbatim as Relay.QL.

Les mer…

Hugo

2016-12-14 av Sigurd Gartmann

Vi tester nå en statisk modell for oppbygging av nettsida vår. Alt innhold lagres i Git og vises med Hugo.

For oss som jobber i Vim og Git hele dagen, er det nyttig for oss å skrive blogginnlegg på samme måte. Men dette er ikke for alle, da det ikke er mulig å redigere innholdet på nettsiden.

Les mer…

Redux

2016-02-25 av Sigurd Gartmann

Det kan se ut som vi har tatt en pause fra Samklang, og vi har jo faktisk det. Vi hadde noen problemer med Flux-implementasjonen vi hadde valgt, og bestemte oss for å se på de mest brukte, og landet på Redux.

Les mer…

Samklang: Fungerende socket.io

2015-12-18 av Sigurd Gartmann

Det ser nå ut som Socketio fungerer fint. MED autentisering.

Underveis har vi lagt ut ny versjon av Libby (2.3.0), med en ny sessionConfig som er nyttig om man skulle trenge session-parametre, f.eks til Passport-Socketio.

Les mer…

Samklang: Innlogging, registrering, testing og websocket

2015-12-07 av Sigurd Gartmann

Siden forrige oppdatering har vi startet på mye nytt, uten å ha fullført nok til at det har vært naturlig å skrive så mye.

Vi har laget registrering og innlogging, og fulgt samme lest som tidligere, med passport-local. Vi kom så langt på dette at vi kunne gå videre med noe annet, og er fornøyde med det – for nå. Det kan hende at vi ombestemmer oss her. Det virker fristende både med react-router og jwt-autentisering, men ikke så vi gjør noe med det nå. Nå ha jo Let's encrypt kommet i public beta, så vi kan kanskje få oss billige ssl-sertifikater også.

Les mer…

Samklang: eslint, jsx og vim

2015-11-24 av Sigurd Gartmann

Vi er nå samkjørt, og har lagt inn en .eslintrc i prosjektet. Denne er veldig lik det som er vanlig for React-prosjekter, og vi håper den vil fortsette å være det.

I dette prosjektet lar vi også filer med jsx-syntaks får js-ending, siden Babel oversetter innholdet uansett.

Vi finner stadig filer som er tomme. For eksempel testing. Men det kommer nok når innlogging er på plass, og der har vi såvidt startet.

Men vi har i alle fall de samme syntakskravene, nå som vi har satt opp Eslint likt.

Les mer…


Neste side…